Jak uzyskać EKUZ - Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

Zgłoś się do NFZ (Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7) z wnioskiem oraz dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie, możesz go wysłać pocztą, faksem, e-mailem, (skan wszystkich dokumentów, w tym wypełnionego i podpisanego wniosku o wydanie EKUZ).

Pracownik NFZ sprawdzi Twoje dane.

Otrzymasz EKUZ - Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, karta może być wydana także osobie, którą do tego upoważnisz bądź wysłana listem poleconym.

Karta Ekuz jest bezpłatna.