Centrum Medyczne ESKULAP

SIEDZIBA
06-400 CIECHANÓW UL. NARUTOWICZA 20
TELEFONY
Centrala telefon 23 / 672 20 00
Sekretariat telefon 23 / 673 10 90 fax 23 / 672 67 00
Rejestracja Ogólna telefon 23 / 673 10 98 tel.-fax 23 / 673 10 97
rejestracja@eskulap-cmc.pl