ORDYNATOR
lek. Dariusz Goryszewski
p.o. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ
Wanda Piątkowska
KONTAKT
e-mail: zakazny@szpitalciechanow.com.pl
Ordynator     23 6730 340
Dyżurka Lekarska     23 6730 342
Pielęgniarka Oddziałowa     23 6730 358
Dyżurka Pielęgniarska Ip.     23 6730 319
Dyżurka Pielęgniarska IIp.     23 6730 339
Izba Przyjęć     23 6730 353
23 6730 431
PODLEGŁE PORADNIE SPECJALISTYCZNE:
 — Poradnia Chorób Zakaźnych
 — Poradnia Hepatologiczna
 — Pracownia USG
 — Punkt Szczepień