KOORDYNATOR
lek. Jacek Czosnyka
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr Elżbieta Olewniczak
KONTAKT
e-mail: polgin@szpitalciechanow.com.pl
Ordynator     23 6730 367
Gabinet Lekarski     23 6730 366
Lekarz Dyżurny     23 6730 246
Dyżurka Położnej
Oddziałowej     23 6730 315
Dyżurka Pielęgniarek
- Septyczny     23 6730 364
Dyżurka Pielęgniarek
- Aseptyczny     23 6730 368
Trakt Porodowy     23 6730 312
Dyżurka Pielęgniarek
- Patologia Ciąży     23 6730 570
Dyżurka Pielęgniarek
- Ginekologia     23 6730 381
Pielęgniarka Oddziałowa
- Ginekologia     23 6730 407
Pokój Badań Lekarskich     23 6730 489
Gabinet USG     23 6730 522
Sekretarka     23 6730 408
Izba Przyjęć Położnicza     23 6730 305
PODLEGŁE PORADNIE SPECJALISTYCZNE:
 — Poradnia Chorób Sutka
 — Poradnia Endokrynologiczno-Ginekologiczna
 — Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
 — Poradnia Laktacyjna
 — Pracownia USG
 — Pracownia Urodynamiczna