ORDYNATOR
lek. Mirosław Kowalski
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
Elżbieta Mieszkowska
KONTAKT
e-mail: pulmonologia@szpitalciechanow.com.pl
Ordynator     23 6730 285
Dyżurka Lekarska     23 6730 254
23 6730 558
Dyżurka Pielęgniarska     23 6730 286
Pielęgniarka Oddziałowa     23 6730 249
Sekretarka     23 6730 429
Sala Bronchoskopii     23 6730 430
Izba Przyjęć     23 6730 294
PODLEGŁE PORADNIE SPECJALISTYCZNE:
 — Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy
 — Poradnia Alergologiczna
 — Pracownia Badań Czynnościowych
 — Pracownia Testów Alergologicznych
 — Pracownia Bronchoskopowi
 — Zespół Domowego Leczenia Tlenem