(0 komentarzy)

Ruszył, zapowiadany przez samorząd Województwa Mazowieckiego, nabór wniosków o pożyczkę w ramach Inicjatywy JESSICA. Na ten cel przeznaczonych jest aż 155 mln. złotych.

Z JESSICĄ po rewitalizację miast na Mazowszu

Ruszył, zapowiadany przez samorząd Województwa Mazowieckiego, nabór wniosków o pożyczkę w ramach Inicjatywy JESSICA. Na ten cel przeznaczonych jest aż 155 mln. złotych.
Inicjatywa o dźwięcznej nazwie JESSICA (z ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), to projekt mający na celu renowację i upiększenie przestrzeni miejskiej, a także realizację różnego rodzaju projektów miejskich; począwszy od renowacji kamienic miejskich, czy rewitalizację terenów poprzemysłowych, po odrestaurowanie skwerów miejskich, czy wymianę oświetlenia miejskiego na bardziej energooszczędne. Na ten cel, jak już wspomniałam wcześniej, decyzją Samorządu Województwa Mazowieckiego, przeznaczona została kwota 155 mln. złotych. Jednak w odróżnieniu od wielu projektów unijnych, środki otrzymane w ramach tej Inicjatywy, są środkami zwrotnymi.
Co to oznacza dla potencjalnego beneficjenta?
A to, że środki podjęte w ramach tej pożyczki podlegają zwrotowi ( po zakończonej inwestycji). Dzięki takiej formie, na wsparcie finansowe liczyć mogą kolejni beneficjenci i kolejne projekty. Zdaniem marszałka, Adama Struzika „ JESSICA to nie tylko ogromna szansa na rewitalizację mazowieckich miast, to także możliwość zdobycia doświadczenia w zakresie wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych. Właśnie takie rozwiązania będą odgrywać dużą rolę w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Zatem doświadczenia, które wyniesiemy z JESSICI zaprocentują w kolejnych latach”.
Pożyczka z JESSICĄ, czyli na co możesz liczyć?
Przede wszystkim zwrotne pożyczki udzielane w ramach Inicjatywy JESSICI są niskooprocentowane, a ich okres spłaty może trwać nawet do 20 lat. Co ważne, po zakończeniu naszej inwestycji, możemy starać się o karencję w jej spłacie.
Samo oprocentowanie pożyczki zaś uzależnione będzie od oceny elementów społecznych projektu ( w chwili obecnej poziom oprocentowania wynosić może nawet 0,95 proc. w stosunku rocznym). Warto wiedzieć, że podstawą oprocentowania naszej pożyczki będzie stopa referencyjna NBP pomniejszana o wartość wskaźnika społecznego wynoszącego od 0 do 80%. Wskaźnik ten mierzy przewagę efektów społecznych projektu nad efektami finansowymi.
Pożyczka zaciągnięta w ramach projektu może być udzielana do 75% całkowitych wydatków naszej realizacji.
Dla kogo i na co?
O pożyczkę będą mogły starać się zarówno samorządy, spółki komunalne, jak i przedsiębiorcy, szkoły wyższe, kościoły, czy towarzystwa budownictwa społecznego.
Uzyskane w ten sposób środki mogą być przeznaczone m.in. na:
- na renowację i termomodernizację budynków,
- adaptację i przekształcenia budynków,
- rewitalizację terenów poprzemysłowych, jak również na renowację kamienic,
- tworzenie w budynkach poprzemysłowych przestrzeni komercyjnych (np. galerii), rekreacyjnych czy edukacyjnych,
- odrestaurowanie rynków, skwerów, parków, placów zabaw,
- wdrażanie systemów monitoringu,
a także na:
- instalację kolektorów słonecznych,
- wsparcie inicjatywy klastrowej, bądź w przypadku jej braku, na jej utworzenie.
Kto jest kim w projekcie JESSICA?
Warto wiedzieć, że menedżerem projektu, w gestii którego będzie m.in. podzielenie środków, jest Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Agencją Rozwoju Mazowsza oraz z Mazowiecką Agencją Energetyczną (w przypadku projektów energetycznych). To w tych instytucjach możesz też szukać szerszych informacji na temat samego projektu, terminu składania wniosków i dokumentów, jakie jesteśmy zobligowani złożyć. Jednak nadrzędną jednostką całego przedsięwzięcia jest Europejski Bank Inwestycyjny, będący doradcą dla menadżerów projektu, a także menadżerem funduszy powierniczych. Cel i misję, jaka przyświeca projektowi świetnie określił Christos Kontogeorgos, Kierownik ds. Funduszy Powierniczych i Doradztwa na Europę Centralną i Południowo-Wschodnią Europejskiego Banku Inwestycyjnego, słowami: „Pragniemy, aby nasze działania, przyczyniły się do większej aktywności gospodarczej i tworzenia nowych miejsc pracy w miastach, a z drugiej strony do promowania holistycznego i zintegrowanego podejścia do zrównoważonego rozwoju miejskiego. Z tego względu wspieramy projekty innowacyjne, tworzące nowe możliwości dla miast, przedsiębiorstw i młodych ludzi szukających pracy. Każde miasto powinno jednak samo ocenić, co jest dla niego ważne w rozwoju – stąd nie narzucamy jednego modelu realizacji inicjatywy JESSICA”.
Szerszych informacji na temat Inicjatywy udzielają:
Marta Milewska - Rzecznik prasowy - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
22 590 76 02, 510 591 974, m.milewska@mazovia.pl
Aneta Stelmaszczyk - Rzecznik prasowy Banku Gospodarstwa Krajowego
22 522 95 70, 797 020 677, media@bgk.com.pl
Dusan Ondrejicka - Rzecznik prasowy - Biuro Prasowe EIB
tel.: +352 43 79 – 21000, d.ondrejicka@eib.org

Wróć

Komentarze

Dodaj komentarz

Prosimy obliczyć 5 plus 1.
Ktoś niespełna rozumu (czyt. urzędnik z Brukseli) wykombinował, że skoro on jest durny, to inni ludzie też, i muszę każdego odwiedzającego poinformować, że każda przeglądarka używa ciasteczek, a jeśli zostawisz swój email w formularzu komentarza, to strona go zapisze. Ależ to niebywałe. Normalnie szok...

A wiesz, że jak napiszesz coś w komentarzu, to zostanie to opublikowane? No i pojawi się jako komentarz! No to Cię pewnie zaskoczyło. Dobrze, że takich mądrych urzędników mamy, bo bez tej informacji wcale byś o tym nie wiedział. Podobnie jak o tym, że jeśli zaznaczysz chęć informowania o nowych wpisach, to adres e-mail zostanie zapisany i dostaniesz na niego... informację o nowych wpisach. Zaskoczony?

Zainteresować Cię może jeszcze to:

przez Stefan Żagiel

Gazetowa rywalizacja

Miło patrzeć, jak pięknie rozwija się współzawodnictwo między samorządami powiatu i miasta Ciechanowa, zwłaszcza w dziedzinie kultury i rozrywki.

+

przez RR

Pożywka dla buty

W "Przeglądzie", który czytam systematycznie, ciekawy felieton Krzysztofa Mroziewicza pt. "Buta u władzy".

+