Posiedzenia komisji:

Roczny plan pracy:

Praca bieżąca:

Omawianie i opiniowanie materiałów sesyjnych
Problemy zgłaszane przez mieszkańców i członków komisji
Inne zadania nieujęte w planie pracy wynikające z właściwości Komisji i Rady Miasta oraz wniosków Prezydenta