Stowarzyszenie Pracy Twórczej

Stowarzyszenie Pracy Twórczej
Dnia 14 kwietnia 1988 r. zostało zarejestrowane w sądzie Stowarzyszenie Twórców Nieprofesjonalnych "Krzewnia". Skupia ono obecnie ok. 50 artystów amatorów z dziedziny plastyki i literatury, wywodzących się z KPT, o najwyższym dorobku twórczym. O przyjęciu do Stowarzyszenia decyduje powołana komisja artystyczna, która ocenia poziom prac twórcy.