Co możesz w NFZ
  • Możesz uzyskać dofinansowanie do protezy, wózka, materaca, okularów i innych przedmiotów ortopedycznych
  • Możesz uzyskać dofinansowanie do pieluch, cewników i innych środków pomocniczych
  • Możesz naprawić sprzęt ortopedyczny
Jak uzyskać dofinansowanie do protezy, wózka, materaca, okularów i innych przedmiotów ortopedycznych

Jeśli potrzebujesz okulary, wózek inwalidzki, aparat słuchowy, protezę piersi lub inny przedmiot ortopedyczny przede wszystkim musisz uzyskać zlecenie na ten przedmiot od lekarza specjalisty. Zlecenie na aparat słuchowy wystawi laryngolog, na okulary - okulista, a na protezę piersi - onkolog. Tu sprawdzisz, kto wystawia zlecenie i ile będziesz musiał dopłacić.

Aby uzyskać prawo do refundacji  w wysokości 70% lub 100%  w kwocie limitu  złóż zlecenie w NFZ. Możesz to zrobić:

  • pocztą (ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów),
  • osobiście: Delegatura w Ciechanowie, ul. 17-go Stycznia 7 (4 pietro budynku starostwa - dawny urząd wojewódzki).
  • za pośrednictwem innej osoby z posiadanym upoważnieniem.

Uwaga! Zlecenie traci ważność po upływie 30 dni od daty jego wystawienia.

Oprócz zlecenia musisz okazać dowód osobisty lub inny dowód tożsamości (paszport, prawo jazdy) oraz  dokument potwierdzający prawo do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (np. legitymacja emeryta, ZUS RMUA  itp.)

Pracownik Funduszu sprawdzi zlecenie i jeśli nie ma błędów formalnych  zarejestruje je  i potwierdzi lub wprowadzi do ewidencji zleceń oczekujących na potwierdzenie - to znaczy, że będziesz czekał w kolejce na refundowany przedmiot. Po potwierdzeniu Fundusz odeśle Ci je pocztą. Jeśli zlecenie ma błędy formalne, nie może zostać zarejestrowane, musisz wrócić do lekarza, aby je poprawił. 

Uwaga! Datą realizacji świadczenia jest data odbioru okularów, wózka czy innego przedmiotu.

Wpisz ją  w zleceniu, odbierając zaopatrzenie i potwierdź własnoręcznym podpisem. Od daty odbioru zaopatrzenia jest obliczany okres użytkowania, po którym będziesz mógł otrzymać nowy przedmiot.

Refundowany przedmiot możesz kupić lub otrzymać w punktach, które podpisały umowę z Funduszem. Ich listę otrzymasz wraz z potwierdzonym zleceniem lub sprawdź w Internecie.

Jak uzyskać dofinansowanie do pieluch, cewników i innych środków pomocniczych

Aby uzyskać prawo do refundacji złóż zlecenie w oddziale NFZ. Możesz to zrobić:

  • pocztą (ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów),
  • osobiście: Delegatura w Ciechanowie, ul. 17-go Stycznia 7 (4 pietro budynku starostwa - dawny urząd wojewódzki).
  • za pośrednictwem innej osoby z posiadanym upoważnieniem.

Jeśli korzystasz z przysługujących co miesiąc środków pomocniczych takich jak: zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchy anatomiczne, pieluchomajtki, sprzęt stomijny, cewniki, worki do zbiórki moczu na podstawie pierwszego zlecenia, NFZ wystawi Ci kartę zaopatrzenia (tzw. „Część B” zlecenia) maksymalnie na okres 12 miesięcy.
W okresie ważności karty zaopatrzenia, nie musisz potwierdzać w Funduszu kolejnych zleceń na ww. środki pomocnicze.

Pamiętaj! Zlecenie na środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie jest ważne do końca miesiąca!

Oprócz zlecenia w oddziale Funduszu musisz okazać dowód osobisty lub inny dowód tożsamości (paszport, prawo jazdy) oraz  dokument potwierdzający prawo do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (np. legitymacja emeryta, ZUS RMUA  itp.)

Pracownik Funduszu sprawdzi zlecenie i jeśli nie ma błędów formalnych zarejestruje je  i potwierdzi lub wprowadzi do ewidencji zleceń oczekujących na potwierdzenie - to znaczy, że będziesz czekał w kolejce na refundowany środek. Po potwierdzeniu Fundusz odeśle Ci je pocztą.
 
Jeśli zlecenie ma błędy formalne, nie może zostać zarejestrowane, musisz poprosić lekarza, aby je poprawił.

Refundowane środki pomocnicze możesz kupić lub otrzymać w sklepach i aptekach, które podpisały umowę z Funduszem.
Ich listę otrzymasz, potwierdzając zlecenie w Funduszu  lub możesz sprawdzić w Internecie.

Jak naprawić sprzęt ortopedyczny

Aby naprawić sprzęt ortopedyczny (wcześniej refundowany przez NFZ) powinieneś najpierw wypełnić wniosek - otrzymasz go w Funduszu lub możesz pobrać go ze strony internetowej. 
Wypełniony wniosek potwierdza Fundusz.

Uwaga! Zlecenie na naprawę traci ważność po upływie 30 dni od daty potwierdzenia.

Sprzęt ortopedyczny naprawiasz tam, gdzie go kupiłeś.