Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie
06- 400 Ciechanów, ul. Kopernika  7
tel. 236722506
Dyrektor: Bożena Chrzanowska